İmar barışı süreçleri;

”İmar Barışı” kapsamında yapı kayıt belgesi , tapu kat mülkiyeti , cins değişikliği işlemleri başvuru ve takibi için
uzman kadromuzla yardımcı oluyoruz.

İmar barışı süreçleri;

+Talep

+Yapı ölçümü

+Yapı kayıt işlemleri

+E-devlet başvuru süreci

Yapı kayıt belgesi alınan yapının tapu işlemleri;

+Kat mülkiyeti talebi

+Zemin tespit tutanağı

+Mimari proje işlemleri

+Kadastro başvurusu ve onayı

+Kat mülkiyeti başvurusu ;

Sonucunda kat mülkiyeti tapusu alınır.Detaylı bilgi için

info@gessaproje.com

0332 236 0042

0552 301 0442

Nalçacı cad. Nişantaş mah. Kalemkar sk. No:4/F  Selçuklu/Konya

İMAR BARIŞI NEDİR?
İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle imar sorunlarının çözülmesidir. Amaç imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasıdır. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.
Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır ve e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başladı  15.06.2019  tarihine kadar devam edecektir.
Yapı kayıt belgesi bedelinin 15/06/2019 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
E – Devlet Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler
1) e – Devlet şifresi.
2) Geçerli bir cep telefonu numarası.
3) Geçerli bir e-posta adresi.
4) Beyan edilecek yapının adresi.
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m²).
7) Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı.
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²)
(İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m²).
10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek).
11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi.
12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.

TOPLAM İNŞAAT ALANI; KONUTLARIN VE TİCARİ BİRİMLERİN AYRI AYRI TOPLAM ALANLARI (M²).
*Toplam inşaat alanı, ortak kullanım alanları, ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılan imalatlar / değişikliklerle elde edilen alanlar da dahil olmak üzere, yapının tüm alanları toplamını ifade etmektedir.
*Toplam inşaat alanı, ortak kullanım alanları, ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılan imalatlar / değişikliklerle elde edilen alanlar da dahil olmak üzere, yapının tüm alanları toplamını ifade etmektedir.

İMAR MEVZUATINA AYKIRILIĞIN TARİF EDİLMESİ
*Ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapılar vb. yapıları kapsamaktadır.
*Başvurular bir yapının tamamı için yapılabileceği gibi, yapıda yer alan tek bir bağımsız bölüm için de yapılabilir.

İMAR BARIŞI SÜRECİNDE KARŞILAŞABİLECEK ÖRNEKLER
*Yapının iskansız olması durumunda; A, B ve C bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız birimleri için değil, yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunabilecektir. Hak sahiplerinden herhangi biri Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunacak ve bedelin tamamı ödendikten sonra Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecektir. Bu bedel malikler arasında eşit oranda paylaştırılacaktır.
*İskanlı bir yapıya sonradan eklenti yapılması durumunda; Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bağımsız bölüme yapılan eklenti kısmı ile birlikte yapılacaktır. Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere 400 m² iskanlı yapıya sonradan 50m² eklenti yapılmıştır. Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapının tamamı için değil, ilgili bağımsız bölüm ve eklenti kısmından oluşan yeni bağımsız bölüm alanı için yapılacaktır.
*Hazine ve/veya Belediye taşınmazı üzerinde yapı bulunması durumunda; Yapı Kayıt Belgesi bedeli, toplam yapı alanı ve yapı oturum alanı kullanılarak hesaplanacaktır. Arsa yüzölçümü beyan edilirken sadece binanın oturum alanı beyan edilecek binanın bahçesi vb. beyan edilmeyecek.
*Yandaki örnekte yer alan yapılara ait Yapı Kayıt Belgesi bedelleri hesaplanırken; A yapısı için, toplam yapı alanı 200m², arsa yüzölçümü ( oturum alanı ) ise 120m² alınarak hesap yapılacaktır. B yapısı için Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise toplam yapı alanı 400m², arsa yüzölçümü ( oturum alanı ) ise 220m² alınarak hesap yapılacaktır.

 

İMAR BARIŞINDAN ÖNCE ALINMIŞ YIKIM KARARLARI VE İDARİ PARA CEZALARI NE OLACAK?
İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPILARA SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BAĞLATILABİLECEK Mİ?
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ NE ZAMAN KADAR GEÇERLİDİR?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra maliklerin tamamının muvafakati ile tapuya müracaat edilerek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır. Bu yüzden Yapı Kayıt Belgesi müracaatında yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir.