Kat Mülkiyeti Proje Aşamaları Nelerdir?


  1. Yapının Rölevesi Çıkarılır: Mimar arkadaşlarımız yerinde giderek yapıyı ölçerler. Eğer varsa uygunsuzlukları tespit edip fotoğraflarlar.
  2. Mimari Projenin Çizilmesi: Sonraki aşamada bu uygunsuzluklar dahilinde yapının son halinin tamamı (proje teslim edilirken tüm yapı özelinden bütün olarak teslim edilir) projelendirilir.(Mimari proje hakkında bilgi almak için )
  3. Zemin Tespit Tutanağı: Onaylı bir Harita Mühendisi tarafından yapı yerinde ölçülür noktaları belirlenir ve yapı için zemin tespit tutanağı hazırlanır.(Zemin tespit tutanağı hakkında bilgi almak için )
  4. Bina İşli Aplikasyon Krokisi: Yapının bağlı bulunduğu ilçedeki Lihkab bürosundan yapının terklerinin yapılıp yapılmadığı, yapıya ait bir tacizin mevzu bahis olup olmadığıni görmek için aplikasyon krokisi hazırlattırılır.
  5. Terk Yazısı: Belediyeden alınabilecek bu terk yazısı için yapının başka bir arsa, yol, vakıf gibi farklı kurum ve kişilerin arsa alanlarına tacizinin olmadığını gösteren bir yazı alınır. Bu yazıyı almak için bir dilekçe doldurulur. Bu dilekçede tapunun orijinal hali (eski olmamak kaydıyla tapu kayıt örneği de olur), işli aplikasyon krokisi ve tapu fotokopisi teslim edilir.

Kat Mülkiyeti Başvurusu


Çizilen projeler ve belediyeden terk tutanağı alınıp teslim edilir. Bu işlemler için  firmamıza işlemleri eksiksiz bir şekilde takip etmektedir. Toplanan bu belgeler ve projeler tapuya teslim edilir. Sonrasında tapudan ilgili yapı için kontrol elemanı görevlendirilir. Yapının uygunluğunun tespit edilmesi sonrasında mevzuatlarca bir uygunsuzluk yoksa kat mülkiyeti tapusu alınabilir.

Kat Mülkiyeti Harcı Ne Kadardır?


İmar barışı kapsamında kat mülkiyeti tapusuna başvururken alınırken yine bir harç çıkar bu harç miktarı yapı kayıt belgesine başvuru aşamasındaki harç miktarı kadardır. Bu bedel de kat maliklerinin sorumluluğundadır.

KAT MÜLKİYETİ VE YAPI KAYIT BELGESİ İŞLEMLERİNDE BAŞTAN SONA EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE HİZMET VERMEKTEYİZ….

İLETİŞİM:0332 236 00 42 – 0552 301 0442    –    info@gessaproje.com